IN SPIRIT

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności

Administratorem danych wskazanych w Karcie Wywiadu jest gabinet Terapie naturalne IN SPIRIT Magdalena Pasek ul. Kilińszczaków, 75-538 Koszalin, adres e-mail: magdalena.pasek@poczta.onet.pl, tel.: 574187092 zwanym dalej IN SPIRIT.Zakres i cel przetwarzania i utrwalenia danych:

Imię i Nazwisko: możliwość identyfikacji Klienta, w razie umówienia wizyty za pomocą formularza kontaktowego dane te zostaną wykorzystane w systemie zarządzania Timebox.

adres e-mail: odpowiedź na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej IN SPIRIT oraz działania marketingowe ściśle związane z działalnością z IN SPIRIT.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia zabiegów w gabinecie oraz umówienia wizyt. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skorzystanie z usług.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, które nie są współadministratorami danych. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do odwołania zgody