IN SPIRIT

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności

 

 1. Administratorem danych wskazanych w Karcie Wywiadu jest gabinet Terapie naturalne IN SPIRIT Magdalena Pasek Szczeglino 39, 76-004 Sianów, adres e-mail: magdalena.pasek@poczta.onet.pl, tel.: 574187092 zwanym dalej IN SPIRIT.
 2. Współadministratorami danych wskazanych w Karcie Klienta są OrthoFoot Agnieszka Ochim z siedzibą przy ul. Spółdzielcza 5/1 w Koszalinie (kod pocztowy: 75-453), tel.:500300558, adres e-mail: cetrumstopy-koszalin@gmail.comoraz Pro-Cosmetica Karolina Włodarczyk z siedzibą przy ul. Spółdzielcza 5/1 w Koszalinie (kod pocztowy: 75-453), tel.:500300558, adres e-mail: cetrumstopy-koszalin@gmail.com,
 1. Zakres i cel przetwarzania i utrwalenia danych:
 • Imię i Nazwisko: możliwość identyfikacji Klienta, w razie umówienia wizyty za pomocą formularza kontaktowego dane te zostaną wykorzystane w systemie zarządzania Timebox.
 • adres e-mail: odpowiedź na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej IN SPIRIT oraz działania marketingowe ściśle związane z działalnością z IN SPIRIT.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia zabiegów w gabinecie oraz umówienia wizyt. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skorzystanie z usług.
 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, które nie są współadministratorami danych. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu.
 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do odwołania zgody.